نکات لازم

خرید بیمه نامه

کاربر گرامی برای خرید بیمه نامه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید . دقت نمایید که صدور شماره بیمه به منزله موفقیت آمیز بودن خرید شما می باشد. شما می توانید برای پیگیری بیمه های صادر شده از اینجا اقدام نمایید.

1

اطلاعات سفر

2

انتخاب طرح

3

مشخصات بیمه گزار

4

پرداخت آنلاین

5

دریافت بیمه نامه

کشور

مدت اقامت

تاریخ تولد