مسافتهای پروازی تهران به نقاط مختلف دنیا
یکی از دغدغه های افرادی که زیاد مسافرت می کنند ،دانستن ساعات مسافت پروازی است.
در این مقاله قصد داریم مسافتهای پروازی از تهران به کشورهای مختلف را مفید و مختصر بیان کنیم.
پس در ادامه با ما همراه باشید

جزئیات مسافتهای پروازی تهران به نقاط مختلف دنیا

ساعات پروازساعت پرواز تهران تا نیویورک : 12 ساعت و 47 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا استرالیا : 16 ساعت و 31 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا دانمارک: 4 ساعت و 46 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا فرانسه: 5 ساعت و 27 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا آلمان : 4 ساعت و 33 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا هنگ کنگ : 7 ساعت و 59 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا ایسلند : 7ساعت و 21 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا ژاپن : 9 ساعت و 54 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا مالدیو : 5 ساعت و 05 دقیقه
ساعت پرواز تهران تا هلند : 5 ساعت و 17 دقیقه
ساعات پروازتهران تا نیوزلند :۱۹ ساعت، ۲۹ دقیقه
ساعات پروازتهران تا نروژ :5 ساعت، 7 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا روسیه :3 ساعت، 11 دقیقه
ساعات پروازتهران تا صربستان :3 ساعت، 37 دقیقه
ساعات پروازتهران تا سنگاپور:8 ساعت، 30 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا کره جنوبی:8 ساعت، 30 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا اسپانیا : 6 ساعت، 08 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا سوئد : 4 ساعت، 37 دقیقه
ساعات پروازتهران تا سوئیس :4 ساعت، 57 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا تایلند :7 ساعت، 02 دقیقه
ساعات پروازتهران تا انگلستان :5 ساعت، 41 دقیقه
ساعات پروازتهران تا ترکیه :2 ساعت، ۲4 دقیقه
ساعات پروازتهران تا قطر: ۱ ساعت، 43 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا پرتغال: 6 ساعت، 48 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا کره شمالی: 8 ساعت، 15 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا مکزیک :۱6 ساعت، 60 دقیقه
ساعات پروازتهران تا کویت : 1 ساعت، 10 دقیقه
ساعات پروازتهران تا ایتالیا: 4 ساعت، ۲5 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا اندونزی : ۹ ساعت، 31 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا ایرلند :6 ساعت، 13 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا هند : 3 ساعت، 18 دقیقه
ساعات پروازتهران تا یونان :3 ساعت، 13 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا گرجستان : ۱ ساعت، ۲2 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا فنلاند : 4 ساعت، 1۹ دقیقه
ساعات پرواز تهران تا مصر : 2 ساعت، 44 دقیقه
ساعات پروازتهران تا کوبا : ۱5 ساعت، 1۹ دقیقه
ساعات پرواز تهران تا کرواسی :4 ساعت، 07 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا چین : 7 ساعت، 15 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا کانادا :۱2 ساعت، ۲1 دقیقه
ساعات پرواز تهران تا برزیل : ۱5 ساعت، 12 دقیقه

منبع:www.atagasht24.com

همین الان

تور خودتو بساز