خطوط هوایی هانان در چین زیباترین لباس های خدمه پرواز در دنیا را طراحی کرد.
خطوط هوایی هانان مدعی است که با طرح های جدید خود می تواند ادعا کند بهترین و شیک ترین لباس های خدمه پرواز در سراسر جهان را داراست.

لورنسو طراح این لباس های دیدنی معتقد است که برای طراحی لباس از سنت های طراحان شرقی و غربی استفاده کرده و آنها را در هم ادغام کرده است.

به عبارتی طرح لباس های پاریس فراسنه با سبک چینی – ژآپنی نتیجه ای بسیار زیبا و باورنکردنی بوجود آورده است.

طراحان برای رسیدن به نتیجه نهایی این لباس ها دو سال زمان صرف کرده اند. این شرکت هواپیمایی معتقد است که لباس های طراحی شده می تواند روی انتخاب خطوط هوایی مسافران تاثیر به سزایی داشته باشد.
همین الان

تور خودتو بساز