آدرس و شماره تلفن سفارت های کشورهای مختلف
آدرس و اطلاعات سفارتخانه‌های کشورهای مختلف ممکن است در مواقع مختلف به کار ما بیاید. از این رو بر آن شدیم تا اطلاعات مختصر و مفیدی از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های تمامی کشورهای خارجی در ایران را با شما به اشتراک بگذاریم.با هم به مرور فهرست کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند، خواهیم پرداخت و نام سفیر، تلفن، نمابر و نشانی هریک را بررسی می‌کنیم.

جزئیات آدرس و شماره تلفن سفارت های کشورهای مختلف

آدرس سفارت جمهوری اتریش

اتریش

نام سفیر: فریدریش اشتیفت
تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰
نمابر: ۲۲۷۰۵۲۶۲
نشانی: خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، شماره ۸، سفارت اتریش
سایت: سایت سفارت اتریش

آدرس سفارت پادشاهى اردن هاشمى

آدرس سفارت پادشاهى اردن هاشمى
اردن
نام سفیر: عبداله ابورمان
تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱
نمابر: ۲۲۷۵۲۷۶۷
نشانی: شهرک غرب، خیابان مهستان، کوچه هفتم ، شماره ۱۴، سفارت اردن

آدرس سفارت ارمنستان

نام سفیر: آرتاشس طومانیان
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳
نمابر: ۶۶۷۰۰۶۵۷
نشانی: خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استادشهریار، شماره ۳۲، سفارت ارمنستان

آدرس سفارت جمهوری آفريقای جنوبی

نام سفیر: ویلیام مکس فیلمان وایتهد
تلفن: ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶
نمابر: ۲۲۷۱۹۵۵۸
نشانی: خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان یکتا، شماره ۵، سفارت آفریقای جنوبی

آدرس سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

نام سفیر: نصیر احمد نور
تلفن: ۸۸۵۰۲۶۶۶ - ۸۸۰۹۶۸۶۵ - ۸۸۰۸۲۷۳۴
نمابر: ۸۸۳۷۲۳۴۶
نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، شماره ۷۳، سفارت افغانستان

آدرس سفارت جمهوری ازبکستان

نام سفیر: باخودیر عبدالله اف
تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰
نمابر: ۲۲۲۹۹۱۵۸
نشانی: اقدسیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۱، سفارت ازبکستان

آدرس سفارت پادشاهی اسپانیا

نام سفیر: ادواردو لوپز
تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱
نمابر: ۲۲۵۶۸۰۱۷
نشانی: دروس، بلوارشهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره ۱۰، سفارت اسپانیا

آدرس سفارت استرالیا

نام سفیر: ژرارد پاول فولی
تلفن: ۸۳۸۶۳۰۰۰
نمابر: ۸۸۷۲۰۴۸۴
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۲، سفارت استرالیا

آدرس سفارت جمهوری اسلواک

نام سفیر: لوبومیر گولیان بوری
تلفن: ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱
نمابر: ۲۲۶۶۶۶۰۵
نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴، سفارت اسلواک

آدرس سفارت جمهوری شرقی اروگوئه

نام سفیر: خوان کارلوس اوخه دا
تلفن: ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰
نمابر: ۸۸۷۸۲۳۲۱
نشانی: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۵، سفارت اروگوئه

آدرس سفارت جمهوری اكوادور

نام سفیر: لوئیس اومبرتو وینویسا رودریگز
تلفن: ۲۲۰۵۴۳۸۲
نمابر: ۲۲۰۲۲۷۵۱
نشانی: زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره ۱۸، سفارت اکوادور

آدرس سفارت اوکراین

نام سفیر: سرهی بوردیلیاک
تلفن: ۲۲۳۹۷۱۹۵
نمابر: ۲۲۳۹۷۲۹۲
نشانی: خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰، سفارت اوکراین

آدرس سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

نام سفیر: عبدالکریم رکایبی (کاردار)
تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲
نمابر: ۸۸۳۷۷۰۳۱
نشانی: خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه ۱۱، شماره

آدرس سفارت دولت امارات متحده عربى

نام سفیر: سیف محمد عبید الزعابی
تلفن: ۴۲۷۹۲۰۰۰
نمابر: ۴۲۷۹۲۷۷۷
نشانی: خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲، سفارت امارات

آدرس سفارت جمهوری فدرال آلمانآدرس سفارت جمهوری فدرال آلمان

نام سفیر: بارون میشائیل فن اونگرن اشترنبرگ
تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰
نمابر: ۳۹۹۹۱۸۹۰
نشانی: خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴، سفارت آلمان

آدرس سفارت اندونزی

نام سفیر: دیان ویرنجوریت
تلفن: ۸۸۷۱۶۸۶۵
نمابر: ۸۸۷۱۸۸۲۲
نشانی: قائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰

آدرس سفارت جمهوری ایتالیا

آدرس سفارت جمهوری ایتالیا

نام سفیر: مائورو کنچاتوری
تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵
نمابر: ۶۶۷۲۶۹۶۱
نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۷۹

آدرس سفارت جمهوری اوگاندا

نام سفیر: محمد احمد کیسوله
تلفن: ۹-۲۲۶۵۸۵۰۶
نمابر: ۲۲۶۵۸۵۱۶
نشانی: بلوار افریقا، خیابان طاهری، شماره ۵۹

آدرس سفارت جمهوری آذربایجان

نام سفیر: جوانشیر آخوندوف
تلفن: ۲-۲۲۶۷۳۵۱۱
نمابر: ۲۲۵۵۸۱۸۳
نشانی: قیطریه، خیابان محمودیان، خیابان افشین، خیابان هاشمی، شماره 2

آدرس سفارت جمهوری آرژانتین

نام سفیر: گیولرمو لوئیس نیکولاس (کاردار)
تلفن: ۲۲۵۷۷۴۳۳
نمابر: ۲۲۵۷۷۴۳۲
نشانی: دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره ۶

آدرس سفارت یونانآدرس سفارت یونان

نام سفیر: گیورگیوس آیفانتیس

تلفن: ۲۲۰۵۳۷۸۴
نمابر: ۲۲۰۵۷۴۳۱
نشانی: خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳

آدرس سفارت هند

نام سفیر: سری واستاوا
تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳
نمابر: ۸۸۷۴۵۵۵۷
نشانی: خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، خیابان نهم، شماره ۲۲

آدرس سفارت پادشاهی هلندآدرس سفارت پادشاهی هلند

نام سفیر: یوهانس دوما
تلفن: ۲۲۶۶۰۰۰۰
نمابر: ۲۳۶۶۰۱۹۰
نشانی: فرمانیه، خیابان سنبل، ارغوان غربی، شماره ۷

آدرس سفارت جمهوری يمن

نام سفیر: عبداله علی السری (کاردار)
تلفن: ۲۲۴۱۹۸۸۷
نمابر: ۲۲۴۱۹۹۳۴
نشانی: ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵

آدرس سفارت پادشاهی نروژ

نام سفیر: سرکار خانم اودیسه نورهیم
تلفن: ۲۲۲۹۱۳۳۳ ۲۲۸۰۲۱۴۳
نمابر: ۲۲۲۹۲۷۷۶
نشانی: فرمانیه، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴

آدرس سفارت ایالات متحده مكزيک

نام سفیر: اولیسس کانچولا گوتییرس
تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶
نمابر: ۲۲۰۵۷۵۸۹
نشانی: بلوار آفریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲

آدرس سفارت جمهوری عربی مصرآدرس سفارت جمهوری عربی مصر

نام سفیر: خالد ابراهیم اماره (حافظ‌منافع)
تلفن: ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵
نمابر: ۲۲۴۱۹۱۰۳
نشانی: ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳

آدرس سفارت مالزی

نام سفیر: راجا نور شیروان زین العابدین
تلفن: ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵
نمابر: ۲۲۰۴۶۹۷۲
نشانی: خیابان الف، خیابان چنگیزی، شماره ۶

آدرس سفارت مجارستان

نام سفیر: گیولا پتو
تلفن: ۲۲۵۵۰۴۵۲
نمابر: ۲۲۵۵۰۴۸۲
نشانی: دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰

آدرس سفارت جمهوری لهستان

نام سفیر: یولیوش یاسئک گویو
تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲
نمابر: ۸۸۷۸۸۷۷۴
نشانی: بلوار آفریقا، خیابان پیروز، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری لبنان

نام سفیر: فادی حاج علی
تلفن: ۸۸۹۰۸۴۵۱
نمابر: ۸۸۹۰۷۳۴۵
نشانی: خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱\

آدرس سفارت جمهوری فرانسهآدرس سفارت جمهوری فرانسه

نام سفیر: برونو فوشه
تلفن: ۶۴۰۹۴۰۰۰
نمابر: ۶۴۰۹۴۰۹۲
نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴

آدرس سفارت فنلاندآدرس سفارت فنلاند

نام سفیر: هاری کمراینن
تلفن: ۲۳۵۱۲۰۰۰
نمابر: ۲۲۲۱۵۸۲۲
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره ۲

آدرس سفارت جمهوری قبرس

نام سفیر: آندریاس پی کوزوپیس
تلفن: ۲۲۲۱۹۸۴۲
نمابر: ۲۲۲۱۹۸۴۳
دزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴

آدرس سفارت جمهوری صربستانآدرس سفارت جمهوری صربستان

نام سفیر: الکساندر تاسیک
تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹
نمابر: ۲۲۴۰۲۸۶۹
نشانی: ولنجک، خیابان نهم، شماره ۹

آدرس سفارت سوئد

نام سفیر: پیتر تیلر
تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰
نمابر: ۲۲۲۹۶۴۵۱
نشانی: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷

آدرس سفارت سوئیس

نام سفیر: جولیو هاز
تلفن: ۲۲۰۰۸۳۳۳
نمابر: ۲۲۰۰۶۰۰۲
نشانی: الهیه، خیابان شریفی‌منش، خیابان یاسمن، شماره ۲

آدرس سفارت ژاپن

نام سفیر: کوجی هانه دا
تلفن: ۸۸۷۱۷۹۲۲
نمابر: ۸۸۷۱۳۵۱۵
نشانی: خیابان بخارست، نبش خیابان پنجم

آدرس سفارت نیوزیلند

نام سفیر: ایمون اشانسی
تلفن: ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵
نمابر: ۲۶۱۲۱۹۷۳
نشانی: اقدسیه، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم، شماره ۱

آدرس سفارت روسیه

نام سفیر: لوان جاگاریان
تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
نمابر: ۶۶۷۰۱۶۵۲
نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹

آدرس سفارت پادشاهی دانمارک

نام سفیر: اندرس کریستین هوگارد
تلفن: ۲۸۱۵۵۰۰۰
نمابر: ۲۲۶۴۰۰۰۷
نشانی: پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره ۱۰

آدرس سفارت ترکیهآدرس سفارت ترکیه

نام سفیر: رضا حاکان تکین
تلفن: ۳۳۹۵۱۱۰۰ ۳۳۱۱۱۲۰۲
نمابر: ۳۳۱۱۷۹۲۸

آدرس سفارت بلژیک

نام سفیر: فرانسوا دلی
تلفن: ۲۲۳۹۱۹۰۹ ۲۲۳۹۱۱۶۰
نمابر: ۲۲۳۹۸۷۸۰
نشانی: خیابان فرشته، خیابان آقابزرگی، بن بست شیرین، شماره 4

آدرس سفارت جمهوری پرتغال

نام سفیر: ماریو فرناندو داماش نونس
تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰
نمابر: ۲۲۵۸۲۷۶۰
نشانی: دروس، خیابان هدایت،کوچه روزبه، شماره ۱۶

منبع:www.kojaro.com

همین الان

تور خودتو بساز